Biznes

Realizujemy Audyt w biznesie:

audyt zgodności iso 9001, 27001
audyty wyjściowe (zerowe) ochrony danych i bezpieczeństwa informacji
audyty powdrożeniowe, nadzorcze, korekcyjne w zakresie zgodności z RODO (po okresie stosowania systemu / polityki bezpieczeństwa)
audyty podmiotów przetwarzających (procesorów)
audyty zgodności w procesie certyfikacji AEO (Ministerstwo Finansów - upoważniony przedsiębiorca)
audyty w podmiotach leczniczych (e-zdrowie, EDM)
audyty ochrony danych osobowych i zgodności (Polityki bezpieczeństwa, inwentaryzacji aktywów, bezpieczeństwa osobowego i strukturalnego, atrybutów systemu bezpieczeństwa)
audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego (sieci, urządzenia mobilne, testy penetracyjne, kryptografia, kopie bezpieczeństwa, incydenty, podatności i ryzyko, procedury eksploatacyjne, ciągłość działania, przywracanie dostępności)
audyty bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego