Dokumentacja

Dokumentacja - Polityka Bezpieczeństwa informacji

Oferuję usługi w zakresie opracowania i aktualizacji w następującym zakresie: 

1. Polityka bezpieczeństwa informacji – opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, dokumentów powiązanych, załączników (wzorów ewidencji, klauzul, zgód, umów powierzenia, oświadczeń).
2. Audyt i dostosowanie dokumentacji do RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
3. Aktualizacja dokumentacji przetwarzania danych osobowych w przypadkach:
a) zmiany przepisów,
b) rekomendacji po audytach i kontrolach,
c) analizy incydentów i wystąpienia istotnego ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych,
d) dostosowania do procesu certyfikacji, kodeksu branżoweg.
4. Opracowanie rejestrów czynności przetwarzania oraz rejestrów kategorii czynności przetwarzania.
5. Opracowanie ewidencji monitorowania operacji w powiązaniu z analizą ryzyka oraz oceną skutków dla ochrony danych.
6. Opracowanie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w bezpieczeństwie informacji.
7. Opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym i ciągłością działania.
8. Opracowanie planów postępowania z ryzykiem.
9. Opracowanie procedury przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Dla sektora medycznego opracowujemy PBI w powiązaniu z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną.

SPRAWDŹ INNE NASZE USŁUGI:

Szkolenia

Otwarte

Zapisz się i bądź bogatszy o nowe praktyczne podejście do Ochrony Danych Osobowych.

Szkolenia Otwarte

Poszukujesz szkolenia aby zaskoczyć szefa nowymi umiejętnościami ? Pragniesz się rozwijać ? Nasze praktyczne szkolenia są właśnie dla Ciebie.

Więcej

Szkolenia

Zamknięte

Każde szkolenie przygotowane jest w oparciu o aktualne zmiany przepisów Ochronę Danych Osobowych.

Szkolenia zamknięte

Przedstawimy Ci praktyczne podejście do tematu Ochrony Danych Osobowych.

więcej

Audyt

Audyt to bezpieczeństwo Twoje oraz Twoich Klientów. Z nami wasze firmowe dane będą bezpieczniejsze.

Audyt

Wskażemy Ci obszary ryzyk. Stworzymy odpowiednie raporty, abyś mógł poprawić swoje słabe strony.

Więcej

Zarządzanie

Regularne analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji (IT, bezpieczeństwo osobowe, fizyczne i środowiskowe, otoczenie biznesowe)

Ryzykiem

Ocenę skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment) plany zarządzania ryzykiem. To nasza oferta.

Więcej