Inspektor ochrony danych

Realizujemy obowiązki inspektora ochrony danych zgodnie z RODO:

– Identyfikacja czynności przetwarzania danych oraz analizowanie ich pod kątem zgodności z prawem oraz sporządzaniu rekomendacji.

– Ocena skutków dla ochrony danych (tzw. privacy impact assesment).

– Identyfikacja ryzyk naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

– Nadzorowanie aktualizacji dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz rejestrów i ewidencji.

– Rekomendacje postępowania z ryzykiem na potrzeby korekty Polityki bezpieczeństwa oraz wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń.

– Współpraca z organami nadzoru (Urzędem Ochrony Danych Osobowych).

– Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane.

– Szkolenia wstępne i okresowe.

Sprawdź inne nasze usługi:

Szkolenia

Otwarte

Zapisz się i bądź bogatszy o nowe praktyczne podejście do Ochrony Danych Osobowych.

Szkolenia Otwarte

Poszukujesz szkolenia aby zaskoczyć szefa nowymi umiejętnościami ? Pragniesz się rozwijać ? Nasze praktyczne szkolenia są właśnie dla Ciebie.

Więcej

Szkolenia

Zamknięte

Każde szkolenie przygotowane jest w oparciu o aktualne zmiany przepisów Ochronę Danych Osobowych.

Szkolenia zamknięte

Przedstawimy Ci praktyczne podejście do tematu Ochrony Danych Osobowych.

więcej

Audyt

Audyt to bezpieczeństwo Twoje oraz Twoich Klientów. Z nami wasze firmowe dane będą bezpieczniejsze.

Audyt

Wskażemy Ci obszary ryzyk. Stworzymy odpowiednie raporty, abyś mógł poprawić swoje słabe strony.

Więcej

Dokumentacja

Dokumentacja RODO to dziś standard, który wspomaga bezpieczeństwo w Twojej firmie.

Dokumentacja

Pomożemy w stworzeniu kompletnej dokumentacji dot. Ochrony Danych Osobowych w Twojej firmie.

Więcej