Referencje

ZAUFALI NAM M.IN.

Niniejszym potwierdzam, że przedsiębiorstwo działające pod firmą Rolewicz Data Protection przeprowadziło w PCC Intermodal S.A. audyt wdrożenia: polityki bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, klauzul informacyjnych, wzorów umów powierzenia przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania. Zlecone prace wykonane zostały terminowo i z należytą starannością, jakiej oczekiwaliśmy od podmiotu profesjonalnie zajmującego się powyższymi zagadnieniami. Ponadto, w ramach wykonanych prac otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek z zakresu sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych. W naszej opinii Rolewicz Data Protection Marek Rolewicz to podmiot rzetelny, godny zaufania i polecenia innym.

PCC INTERMODAL Kierownik Biura Zarządu Michał Przybyłowski

W imieniu firmy Genloxa Sp. z o.o. chciałbym rekomendować usługi firmy Rolewicz Data Protection (RDP). Na podstawie dotychczasowej współpracy mogę stwierdzić, że RDP jest firmą rzetelną i godną zaufania. Usługi świadczone przez RDP w zakresie ochrony danych osobowych charakteryzują się najwyższą jakością oraz wykonywane są z należytą starannością i profesjonalizmem. W ramach współpracy RDP wykonało powierzone zadania w postaci opracowania procedur oraz dokumentacji spełniających wymogi przepisów dotyczących RODO/GDPR, dotrzymując przy tym wszelkich ustaleń zawartych w umowie. Co istotne, RDP zapewniło dodatkową pomoc na etapie wdrożenia, wsparcie w związku z nowelizacją przepisów oraz udzieliło informacji wobec bieżących wątpliwości jakie pojawiały się…

Genloxa-medycyna spersonalizowana Wiceprezes Zarządu Paweł Schweiger

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami. TBS jest administratorem danych osobowych m.in. najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, partycypantów TBS oraz spadkobierców, dlatego dużą wagę przykłada do ochrony danych osobowych swoich interesantów. Przed wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO), nawiązaliśmy współpracę z Panem Markiem Rolewicz prowadzącym działalność pod firmą Rolewicz Data Protection (RDP) z siedzibą w Gdyni, który w ramach pełnienia funkcji koordynatora ds. ochrony danych osobowych, a następnie inspektora ochrony danych kompleksowo wdrożył system ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji w…

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. Prezes Zarządu mgr Roman Witowski

Potwierdzamy, iż firma ROLEWICZ DATA PROTECTION Marek Rolewicz zrealizowała w okresie od sierpnia do września 2010 r. dla firmy Zalaris HR Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Firma RDP przeprowadziła wstępny audyt, a następnie opracowała dla nas wszelkie niezbędne dokumenty m.in. Polityki Bezpieczeństwa Informacji, klauzule informacyjne, rejestry czynności przetwarzania oraz pozostałe ewidencje. Ze względu na specyfikę naszej branży tj. zarządzanie zasobami ludzkimi oraz przetwarzanie danych osobowych w procesach outsourcingu zależało nam na…

Zalaris HR Katarzyna Kwiatkowska

Firma ROLEWICZ DATA PROTECTION w terminie od sierpnia do września 2019 r. wykonywała projekt wdrożenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych dla Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Przy opracowywaniu projektu firma RDP uwzględniła transfery danych i relacje powierzenia przetwarzania danych osobowych spółki Zalaris w ramach międzynarodowej norweskiej korporacji Zalaris ASA. Polecamy firmę ROLEWICZ DATA PROTECTION z uwagi na doświadczenie, poparte wiedzą i znajomością przepisów ustaw i rozporządzeń. Na uwagę zasługuje również kontakt z Panem Markiem Rolewiczem podczas realizacji projektu, odpowiadał na wszelkie nasze pytania i wątpliwości oraz zawsze…

Zalaris Katarzyna Kwiatkowska Prezes Zarządu Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Z przyjemnością potwierdzamy, iż firma ROLEWICZ DATA PROTECTION prowadzona przez Pana Marka Rolewicza zrealizowała dla spółki Kancelaria Finansowa BANCO Borkowski & Niemczyk Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni w okresie od kwietnia do czerwca 2018r. projekt wdrożenia stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz stworzyła niezbędną dokumentację, m.in. Polityki Bezpieczeństwa Informacji, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, klauzule informacyjne i wzory umów powierzenia przetwarzania danych oraz rejestry…

Kancelaria Finansowa BANCO Piotr Borkowski Kancelaria Finansowa BANCO

Niniejszym zaświadczam, iż Pan Marek Rolewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROLEWICZ DATA PROTECTION w Gdyni współpracował z firmą STULSZ Magdalena Rybczyńska w Grudziądzu wykonując usługi związane z przygotowaniem i wdrożeniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Raady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE. Podsumowując dotychczasową współpracę mogę jednoznacznie stwierdzić, iż Pana Marka Rolewicza cechuje kreatywne zaangażowanie w wykonywanie powierzonych mu zadań oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm. Kierując się powyższym…

STULSZ Magdalena Rybczyńska, Szymon Rybczyński

Firma Rolewicz Data Protection Marek Rolewicz w okresie od maja 2019r. do sierpnia 2019r. współpracowała z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Łódź realizując proces wsparcia w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i wykonując obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji. Podkreślamy z satysfakcją, że firma RDP zaangażowała się na wysokim poziomie merytorycznym w zarządzanie ryzykiem i naruszeniami ochrony danych oraz w audyty i szkolenia oparte w szczególności na doświadczeniu. Ponadto współpraca z RDP była oparta na dobrej komunikacji i szybkim wsparciu pracowników uczestniczących w procesach ochrony danych osobowych. Firma RDP skupiała się również na działaniach compliance dotyczących zgodności dokumentacji MPO z aktualnymi regulacjami…

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. Dyrektor ds. Organizacyjno - Prawnych Rafał Krogulecki

Klinika Ortodontyczna w Opolu potwierdza, że w dniu 6.10.2017 r. Pan Marek Rolewicz przeprowdził 7 godzinne szkolenie na temat stosowania ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych UE (RODO) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla lekarzy stomatologii o specjalności ortodoncja. Wspomniane szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie. Polecamy Pana Marka Rolewicza jako rzetelenego i zaangażowanego trenera.

Klinika Ortodontyczna w Opolu Jolanta Jarka Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, Opolskie Koło Regionalne

Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk potwierdza zrealizowanie w maju 2018 r. usług przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych i wydania rekomendacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem ochrony danych osobowych Ue (RODO) oraz przeprowadzenia szkolenia dla zarządu, prezesów kół terenowych oraz pracowników OPZW. Wspomniane usługi były przeprowadzone profesjonalnie. Warto podkreślić, że po zakończeniu usługi możęmy liczyć na wsparcie ze strony firmy Rolewicz Data Protection. Polecamy Pana Marka Rolewicza jako rzetelefnego i zaangażowanego eksperta.

Polski Związek Wędkarski Prezes Zarządu Okręgu Mieczysław Górski Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk

kategorie:

 • Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w Gdańsku
 • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.
 • Grupa MAKURAT AUTO
 • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. w Łodzi
 • Przedsiębiorstwo Wodociągowe Łeba-Wicko Sp. z o.o. w Nowęcinie
 • Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • MORAD Sp. z o.o. w Kartuzach
 • DVG Sp. z o.o. w Kartuzach
 • Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o. w Gdyni.
 • Grupa spółek EGA w Nowej Wsi Rzecznej k. Starogardu Gd.
 • (EGA Sp. z o.o. Sp. K., EGA Sp. z o.o., Domnarzedzi.pl Sp. z o.o., BRENAR s.r.o Tvrdošín – Słowacja)
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLTEX Sp. z o. o w Sulechowie
 • PPHU ZIEMANN w Malachinie k. Czerska
 • Zakład Usług Szklarskich REFLEX w Linowcu k. Starogardu Gd.
 • Zakład Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej, Grzmięca k. Brodnicy
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Centrala i 4 Oddziały Regionalne)
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
 • Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim
 • Powiat Wągrowiecki w Wągrowcu
 • Powiat Grudziądzki w Grudziądzu
 • Urząd Miasta w Tczewie
 • Urząd Gminy w Tczewie
 • Urząd Miasta w Starogardzie Gd.
 • Urząd Miasta i Gminy w Czersku
 • Urząd Miasta i Gminy w Brusach
 • Urząd Miasta w Malborku
 • Urząd Gminy w Lisewie
 • Urząd Miasta i Gminy w Chełmnie
 • Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
 • Urząd Gminy w Potęgowie
 • Urząd Gminy w Somoninie
 • Urząd Gminy w Łęczycach
 • Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich
 • Urząd Gminy w Dzierzgoniu
 • Urząd Gminy w Sztumie
 • Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu
 • Urząd Gminy w Starym Targu
 • Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy
 • Urząd Miasta w Wągrowcu
 • Urząd Gminy w Damasławku
 • Urząd Gminy w Mieścisku
 • Policja Grudziądz
 • Urząd Miasta i Gminy Łasin
 • Urząd Gminy w Radzyniu Chełmińskim
 • Urząd Gminy w Rogóźnie
 • Urząd Gminy w Grucie
 • Polski Związek Wędkarski Oddział w Gdańsku
 • Polski Związek Wędkarski Oddział w Toruniu
 • Centrum Badań Klinicznych PI-HOUSE Sp. z o.o. w Gdańsku
 • Pomorskie Centra Kardiologiczne Spółka z o.o. S. K. A. w Gdańsku
 • Trójmiejskie Centra Stomatologiczne DENTUS PLUS w Gdańsku i w Gdyni
 • GENLOXA Sp. z o.o. w Rzucewie k. Pucka
 • Polskie Towarzystwo Ortodontyczne w Opolu
 • Pomorskie Centrum Stomatologiczne KRYSPIN – DENT w Gdańsku
 • DENTAL CLINIC B.J. Sepetowscy w Starogardzie Gdańskim
 • Prywatna Praktyka Lekarska Maciej Bloch w Starogardzie Gdańskim
 • Ortodonta Opole Jolanta Smertycha – Chimowicz
 • IBF Group Innova Med
 • Management w Krakowie
 • Przychodnia Lekarska Witomino w Gdyni
 • Gdyńskie Gabinety USG
 • Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
 • Biuro Rachunkowe & Doradztwo Finansowe Know-How w Gdańsku i w Gdyni
 • Biuro Rachunkowe RK Roma Kamrowska w Starogardzie Gdańskim
 • BEST S.A. w Gdyni
 • Kancelaria Finansowa BANCO Borkowski & Niemczyk Sp. J. w Gdyni
 • Biuro Rachunkowe INCOM w Gdańsku
 • Biuro Rachunkowe BRAN w Ostrowie Wielkopolskim
 • BMC Sp. z o.o. w Gdańsku
 • DALMOR S.A. (spółka Polskiego Holdingu Nieruchomości) w Gdyni
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa ŻABIANKA w Gdańsku
 • Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Toruniu
 • STULSZ M. Rybczyńska w Grudziądzu
 • DENDROM Sp. z o.o. w Redzie
 • Kancelaria Invest Mazury w Ostródzie
 • Wyspa Nieruchomości Sp. z o.o. w Gdańsku
 • Studio Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu
 • Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
 • HOTEL MAJEWSKI w Malborku
 • Biuro Usług Turystycznych EWA w Starogardzie Gdańskim
 • TSS Polska Touristik Service System w Poznaniu
 • Gabinet kosmetologii estetycznej ESTELA w Gdańsku
 • Instytut YASUMI w Malborku
 • ERONTRANS Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim
 • PCC Intermodal S.A.
 • EXECUTIVE PARTNERS Sp. z o.o. w Warszawie
 • ZALARIS HR SERVICES Sp. z o.o. w Warszawie
 • Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego MAYDAY w Gdyni
 • ADEPT s. c. w Gdańsku
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
 • Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o w Gdańsku
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Powiatowe Urzędy Pracy województwa śląskiego
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
 • Przedszkole BAJKOLAND w Gdańsku i w Gdyni
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 1 im. S. Batorego w Gdańsku
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gd.
 • Gdyńskie Centrum Sportu w Gdyni
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie
 • Żłobek PUCHATEK w Sopocie
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni
 • Klub Łyżwiarstwa Synchronicznego ICE SKATER w Gdańsku
 • MOSIR w Elblągu
 • Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu
 • ROPS w Toruniu
 • MOPR w Gdańsku
 • MOPS w Sopocie
 • DPS w Sopocie
 • DPS w Rokocinie
 • MOPR w Słupsku
 • MPOS w Gdyni
 • MPOS w Chojnicach
 • LOCOS Piotr Błaszczeć w Częstochowie (GINO ROSSI w Warszawie i w Słupsku)
 • Grupa Ekspertów TAJEMNICA FIRMY w Warszawie
 • Gdyńska Grupa Prawnicza

Nasi zaufani partnerzy