Małgorzata Stawicka

Małgorzata Stawicka

Radca prawny

PROFILE

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w Gdyni oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek handlowych na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Świadczeniem pomocy prawnej zajmuje się od 2010 roku. Doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne zdobywała podczas pracy w trójmiejskich kancelariach radców prawnych, spółce prawa handlowego oraz w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku. Główne obszary zainteresowania to prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań, prawo gospodarcze i handlowe, prawo nowych technologii, prawa autorskie i pokrewne oraz szeroko rozumiana tematyka związana z ochroną danych osobowych. Wspiera merytorycznie zespół RDP w zakresie bieżącej obsługi klientów pod kątem zgodności z prawem, w szczególności udziela konsultacji prawnych, opiniuje i sporządza  dokumenty na potrzeby wykonywanej obsługi klientów RDP,  świadczy również zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i organami państwowymi.