Marek Rolewicz

Marek Rolewicz

CEO, CISM (Accreditation Austria), Audytor, IOD, Trener

PROFILE

Marek Rolewicz

Ekspert ochrony danych osobowych i praw na dobrach niematerialnych, certyfikowany manager i audytor bezpieczeństwa informacji ISO 27001, specjalista analizy ryzyka  i compliance, wykładowca i trener szkoleń z 19 letnim doświadczeniem (1500 h szkol.).

Praktyk – pierwsze doświadczenia zdobywał  na stanowisku kierowniczym w Polskim Radio S.A.. w Warszawie, od 2002 r. współtworzył pierwszy system ochrony danych osobowych w największej rządowej Agencji płatniczej UE a następnie kierował komórkami ds. polityk bezpieczeństwa informacji, audytu  i kontroli wewnętrznej.

Aktualnie audytuje i nadzoruje proces ochrony danych oraz doradza w ramach stałej współpracy, w tym pełniąc obowiązki inspektora ochrony danych, w jednej z największych grup kapitałowych rynku finansowego inwestującej w portfele wierzytelności, a także w  branżach: nieruchomości, komunikacji miejskiej, szpitalu niepublicznym, ośrodku adopcyjnym, miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania oraz w grupie spółek handlowych.

Ponadto wdrażał autorskie, branżowe i certyfikowane systemy ochrony danych osobowych m.in. w branżach: logistyki  i spedycji, deweloperskiej, turystyki, hotelarstwie i SPA, HR i rekrutacji, biurach rachunkowych oraz w ponad 50 jednostkach samorządu terytorialnego, administracji publicznej i pomocy społecznej.

Ukończył 4 kierunki studiów podyplomowych  (audyt finansów, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami), zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, autor publikacji z tematyki ochrony danych osobowych. Dyrektor w firmie Rolewicz Data Protection.