Marek Rolewicz

Marek Rolewicz

Audytor wiodący ISO 27001, inspektor ochrony danych, Menadżer ISO 27701 (Privacy Information Management System), trener szkoleń.

PROFILE

Marek Rolewicz –  ekspert i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych  i zarządzania bezpieczeństwem informacji, CISM (Accreditation Austria), wdrażał projekty ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem w ponad 50 podmiotach i 20 branżach (m.in. rynek finansowy (bankowość, TFI, Fin Tech), TLS, transport zbiorowy, ochrona zdrowia, IT.), przeprowadził ponad 200 szkoleń.
Pierwsze doświadczenia ochrony praw na dobrach niematerialnych zdobywał w Polskim Radio S.A., od 2002 r. współtworzył pierwszy system ochrony danych osobowych i ZBI w największej rządowej Agencji płatniczej UE, w sektorze publicznym kierował jednostkami kontroli wewnętrznej i administracji oraz przeprowadzał audyty systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji w departamencie audytu wewnętrznego.W 2019 r. audytował przetwarzanie danych osobowych w jednej z największych grup kapitałowych rynku finansowego. Od 2023 r. pełni funkcję Pełnomocnika ds. ZBI w jednej z największych central bankowości spółdzielczej.
Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji” oraz „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w nadzorze właścicielskim oraz kwalifikacje audytora wewnętrznego (finanse publiczne).