Natalia Szalenga

Natalia Szalenga

Radca Prawny

PROFILE

Natalia Szalenga radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku (od 2010r.), absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. 

 

Specjalista  w zakresie: ochrony danych osobowych, prawa oświatowego,  problematyki dot. zakładania i działalności stowarzyszeń, zwłaszcza klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, a ponadto w dziedzinie:

– szeroko rozumianego prawa zobowiązań, windykacji i restrukturyzacji wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności bankowych,

–  prawa rzeczowego, gospodarowania i obrotu nieruchomościami,

– prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego,

– prawa bankowego,

– prawa zamówień publicznych,

– prawa pracy.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelariach radców prawnych, szkołach niepublicznych, administracji samorządowej, oraz sektorze bankowym. Dysponuje przeszło 6 letnią praktyką w prowadzeniu spraw zarówno przed sądami, jak i organami administracji publicznej.