Tomasz Paszak

Tomasz Paszak

Radca Prawny

PROFILE

Tomasz Paszak

Radca prawny, wykonuje zawód od 2000 r.. Od 2002 r. świadczy m.in. pomoc prawną dla organów administracji rządowej oraz dla organów wojewódzkiej administracji zespolonej, we wszystkich aspektach ich działalności, w tym m.in prowadząc szkolenia dla praktyków z zakresu procedury administracyjnej i materialnego prawa administracyjnego, a także z zasad dostępu do informacji publicznej. Również doradzał prawnie największemu bankowi detalicznemu w Polsce oraz spółkom giełdowym. Ukończył Podyplomowe Studium Bankowości o specjalności “Bankowość Uniwersalna” zorganizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańską Akademię Bankową i Akademię Bankową we Frankfurcie.