Niniejszym potwierdzam, że przedsiębiorstwo działające pod firmą Rolewicz Data Protection przeprowadziło w PCC Intermodal S.A. audyt wdrożenia: polityki bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, klauzul informacyjnych, wzorów umów powierzenia przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania. Zlecone prace wykonane zostały terminowo i z należytą starannością, jakiej oczekiwaliśmy od podmiotu profesjonalnie zajmującego się powyższymi zagadnieniami. Ponadto,…

PCC INTERMODAL Kierownik Biura Zarządu Michał Przybyłowski

W imieniu firmy Genloxa Sp. z o.o. chciałbym rekomendować usługi firmy Rolewicz Data Protection (RDP). Na podstawie dotychczasowej współpracy mogę stwierdzić, że RDP jest firmą rzetelną i godną zaufania. Usługi świadczone przez RDP w zakresie ochrony danych osobowych charakteryzują się najwyższą jakością oraz wykonywane są z należytą starannością i profesjonalizmem. W ramach współpracy RDP wykonało…

Genloxa-medycyna spersonalizowana Wiceprezes Zarządu Paweł Schweiger

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami. TBS jest administratorem danych osobowych m.in. najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, partycypantów TBS oraz spadkobierców, dlatego dużą wagę przykłada do ochrony danych osobowych swoich interesantów. Przed wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej…

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. Prezes Zarządu mgr Roman Witowski

Potwierdzamy, iż firma ROLEWICZ DATA PROTECTION Marek Rolewicz zrealizowała w okresie od sierpnia do września 2010 r. dla firmy Zalaris HR Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.…

Zalaris HR Katarzyna Kwiatkowska

Firma ROLEWICZ DATA PROTECTION w terminie od sierpnia do września 2019 r. wykonywała projekt wdrożenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych dla Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Przy opracowywaniu projektu firma RDP uwzględniła transfery danych i relacje powierzenia przetwarzania danych osobowych spółki Zalaris…

Zalaris Katarzyna Kwiatkowska Prezes Zarządu Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

Z przyjemnością potwierdzamy, iż firma ROLEWICZ DATA PROTECTION prowadzona przez Pana Marka Rolewicza zrealizowała dla spółki Kancelaria Finansowa BANCO Borkowski & Niemczyk Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni w okresie od kwietnia do czerwca 2018r. projekt wdrożenia stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób…

Kancelaria Finansowa BANCO Piotr Borkowski Kancelaria Finansowa BANCO

Niniejszym zaświadczam, iż Pan Marek Rolewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROLEWICZ DATA PROTECTION w Gdyni współpracował z firmą STULSZ Magdalena Rybczyńska w Grudziądzu wykonując usługi związane z przygotowaniem i wdrożeniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Raady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych…

STULSZ Magdalena Rybczyńska, Szymon Rybczyński

Firma Rolewicz Data Protection Marek Rolewicz w okresie od maja 2019r. do sierpnia 2019r. współpracowała z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Łódź realizując proces wsparcia w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i wykonując obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji. Podkreślamy z satysfakcją, że firma RDP zaangażowała się na wysokim poziomie merytorycznym w zarządzanie ryzykiem i naruszeniami ochrony…

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. Dyrektor ds. Organizacyjno - Prawnych Rafał Krogulecki

Klinika Ortodontyczna w Opolu potwierdza, że w dniu 6.10.2017 r. Pan Marek Rolewicz przeprowdził 7 godzinne szkolenie na temat stosowania ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych UE (RODO) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla lekarzy stomatologii o specjalności ortodoncja. Wspomniane szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie. Polecamy Pana Marka Rolewicza jako rzetelenego i zaangażowanego trenera.

Klinika Ortodontyczna w Opolu Jolanta Jarka Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, Opolskie Koło Regionalne

Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk potwierdza zrealizowanie w maju 2018 r. usług przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych i wydania rekomendacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem ochrony danych osobowych Ue (RODO) oraz przeprowadzenia szkolenia dla zarządu, prezesów kół terenowych oraz pracowników OPZW. Wspomniane usługi były przeprowadzone profesjonalnie. Warto podkreślić, że po zakończeniu usługi możęmy liczyć na wsparcie…

Polski Związek Wędkarski Prezes Zarządu Okręgu Mieczysław Górski Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk