W imieniu firmy Genloxa Sp. z o.o. chciałbym rekomendować usługi firmy Rolewicz Data Protection (RDP). Na podstawie dotychczasowej współpracy mogę stwierdzić, że RDP jest firmą rzetelną i godną zaufania. Usługi świadczone przez RDP w zakresie ochrony danych osobowych charakteryzują się najwyższą jakością oraz wykonywane są z należytą starannością i profesjonalizmem.

W ramach współpracy RDP wykonało powierzone zadania w postaci opracowania procedur oraz dokumentacji spełniających wymogi przepisów dotyczących RODO/GDPR, dotrzymując przy tym wszelkich ustaleń zawartych w umowie. Co istotne, RDP zapewniło dodatkową pomoc na etapie wdrożenia, wsparcie w związku z nowelizacją przepisów oraz udzieliło informacji wobec bieżących wątpliwości jakie pojawiały się odnośnie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Pracownicy firmy RDP to osoby odpowiedzialne i potrafiące w sposób przejrzysty wyjaśnić obowiązki jakie wynikają z przepisów RODO/GDPR. Dokumentacja przygotowane przez firmę RDP jest wykonana starannie i czytelnie, dzięki czemu nasz firma może funkcjonować w pewności, że spełnia wszelkie wymagania nałożone na nas przez wymogi prawa.

Rolewicz Data Protection to firma godna polecenia i rekomendacji.

Genloxa-medycyna spersonalizowana Wiceprezes Zarządu Paweł Schweiger