Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami. TBS jest administratorem danych osobowych m.in. najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, partycypantów TBS oraz spadkobierców, dlatego dużą wagę przykłada do ochrony danych osobowych swoich interesantów. Przed wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO), nawiązaliśmy współpracę z Panem Markiem Rolewicz prowadzącym działalność pod firmą Rolewicz Data Protection (RDP) z siedzibą w Gdyni, który w ramach pełnienia funkcji koordynatora ds. ochrony danych osobowych, a następnie inspektora ochrony danych kompleksowo wdrożył system ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji w spółce. Współpraca, która rozpoczęła się w grudniu 2017r. i trwa do dnia dzisiejszego, dotyczy w szczególności monitorowania procesów, rejestrów czynności przetwarzania oraz poziomu skuteczności zabezpieczeń, jak również przeprowadzania szkoleń, analiz ryzyka oraz formalno-prawnego opiniowania umów i realizacji obowiązków TBS wynikających z praw osób, których dane dotyczą, w tym reklamacji i naruszeń. Bardzo pozytywnie oceniamy współpracę z Firmą RDP w szczególności za doświadczenie, dużą wiedzę i dyspozycyjność.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. Prezes Zarządu mgr Roman Witowski