Potwierdzamy, iż firma ROLEWICZ DATA PROTECTION Marek Rolewicz zrealizowała w okresie od sierpnia do września 2010 r. dla firmy Zalaris HR Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Firma RDP przeprowadziła wstępny audyt, a następnie opracowała dla nas wszelkie niezbędne dokumenty m.in. Polityki Bezpieczeństwa Informacji, klauzule informacyjne, rejestry czynności przetwarzania oraz pozostałe ewidencje. Ze względu na specyfikę naszej branży tj. zarządzanie zasobami ludzkimi oraz przetwarzanie danych osobowych w procesach outsourcingu zależało nam na przygotowaniu takich procedur i zasad, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa informacji i danych przetwarzanych w szczególności w systemach teleinformatycznych – jak najbardziej współpraca z Panem Markiem Rolewicz nam to zapewniła. Rekomendujemy firmę ROLEWICZ DATA PROTECTION jako partnera w procesach zapewnienia ochrony danych osobowych oraz tajemnicy firmy, który jednocześnie uwzględnia specyfikę branży i optymalizuje proces wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto nasza współpraca z Panem Markiem Rolewiczem pozwoliła nam z innej perspektywy spojrzeć na ochronę danych osobowych, uznając że wdrożony projekt podnosi wartość naszej firmy.

Zalaris HR Katarzyna Kwiatkowska