Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szkolenie. Stosowanie zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w procesie kontroli na miejscu – zagrożenia, a „dobre praktyki” czyli jak zmniejszać ryzyko. (Zarządzanie incydentami i szacowanie ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych).

Miejscowość: Stara Kiszewa