Pan Marek Rolewicz wykazał się profesjonalnie przygotowanym programem szkolenia oraz dużym zaangażowaniem w jego realizację. Poza rozległą wiedzą merytoryczną, Pan Rolewicz jako trener posiada wysokie umiejętności interpersonalne, co niewątpliwie przyczynia się do znacznego zwiększenia efektywności prowadzonych szkoleń.

Akademia Kształcenia Zawodowego w Gdańsku Prezes zarządu Krzysztof Szomburg Akademia Kształcenia Zawodowego

Prowadzący wykazał się duża wiedzą merytoryczną, przeprowadził szkolenie profesjonalnie i z duża starannością. Materiał szkoleniowy uwzględniał nowatorskie i praktyczne podejście do zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych. Program szkolenia przygotowano w dostosowaniu do zgłoszonych przez Starostwo Powiatowe potrzeb, uwzględniając zróżnicowane potrzeby poszczególnych grup pracowników.

Starostwo Powiatowe w Gdańsku Stefan Skonieczny Starosta

Pan Marek prowadził szkolenie w sposób profesjonalny, poparty praktyczną znajomością zagadnień. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne może polecić Pana Marka Rolewicza jako rzetelnego i wiarygodnego wykładowcę.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne mgr Elżbieta Kutnik Dyrektor Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Gdańsku

Pan Marek posiada obszerną wiedzę z dziedziny prawa ochrony danych osobowych, praw na dobrach niematerialnych, tajemnic zawodowych i branżowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak również bogate doświadczenie zawodowe i trenerskie. Same zajęcia prowadzone przez Pana Marka Rolewicza ocenione zostały bardzo wysoko zarówno pod względem merytorycznym, jak i w kwestiach umiejętności przekazywania wiedzy.

Ewa Trafalska Dyrektor Firma ADEPT S.C.