Zapisz się na warsztaty

By in ,
Zapisz się na warsztaty
MAMY OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SZKOLENIE: 
(WARSZTATY ADMINISTRATORÓW DANYCH):

 

„Jak skutecznie wykazać stosowanie przepisów europejskiego ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.”

Szkolenie odbędzie się w dniu:

Termin: 08 lutego 2019 roku (piątek) godz: 9:00 – 14:00, Hotel Haffner w Sopocie, ul. Haffnera 59.

Czas trwania szkolenia: 9:00 – 14:00

Koszt szkolenia
dla jednej osoby: 450.00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Promocja:
w przypadku zapisu do 21.01.2019 r. – koszt szkolenia dla jednej osoby to 400.00 zł brutto
(w tym 23% VAT). 

Każdy uczestnik otrzymuje:

• Pakiet materiałów szkoleniowych ( skrypt, teczka, długopis),
• certyfikat ukończenia warsztatów.

Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek (serwis uzupełniany, kruche ciasteczka z hotelowej cukierni, tarteletki z owocami, woda, kawa, wybór herbat smakowych).

Szczegóły:
Cel

Celem szkolenia (warsztatu)  jest nabycie praktycznych umiejętności zarządzania bezpieczeństwem informacji w sposób prowadzący do możliwości wykazania przez administratora danych osobowych, że jego działania są skuteczne poprzez monitorowanie poziomu ryzyk (na podstawie art. 32, 24 i 25 RODO oraz w związku z art. 5. RODO).

Tylko takie podejście może zapobiec incydentom i naruszeniom ochrony danych a w przypadku urzeczywistnienia się najgorszego scenariusza naruszenia poufności lub dostępności czy integralności danych pozwoli złagodzić lub wyeliminować nakładaną karę finansową lub zmniejszyć wysokość ewentualnego odszkodowania.

W Unii Europejskiej  zostały już nałożone pierwsze wysokie kary finansowe przez organy nadzorcze ochrony danych osobowych.

U niektórych administratorów danych ugruntował się pogląd, ze wystarczające dla spełnienia wymagań RODO jest: posiadanie Polityki ochrony danych, klauzul informacyjnych, podpisanych umów powierzenia, nadanych upoważnień. W naszej ocenie to zdecydowanie za mało.

Celem naszych warsztatów jest przekazanie praktycznych umiejętności monitorowania i audytowania poziomu bezpieczeństwa danych osobowych oraz odpowiedniego dokumentowania tych działań czyli  zapewnienie tzw. rozliczalności działań administratora danych osobowych.

Chcemy, żeby po naszym szkoleniu każdy z uczestników  potrafił stworzyć system ochrony danych osobowych w własnej firmie, uwzględniając zarówno bezpieczeństwo organizacyjne, osobowe, techniczne, fizyczne i teleinformatyczne nie zapominając o zarządzaniu ryzykiem, incydentami  i ciągłością dostępności do danych osobowych. Pamiętajmy ochrona danych osobowych to nie jest produkt – to jest proces.

Prowadzący

Marek Rolewicz  -  Audytor, ekspert ochrony danych osobowych, certyfikowany menadżer bezpieczeństwa informacji ISO 27001, specjalista ds. compliance, analizy ryzyka i ciągłości działania, autor i trener szkoleń (1000 h szkol.). Inspektor ochrony danych w jednostce sektora finansów publicznych oraz w spółce miejskiej. Autor wielu branżowych Polityk bezpieczeństwa Pierwsze doświadczenia zdobywał w Polskim Radio S.A.. Praktyk z 17 letnim doświadczeniem: m.in. koordynator i manager ds. ochrony danych osobowych w podmiocie medycznym, kancelarii radców prawnych. Współtworzył pierwszy system ochrony danych osobowych w największej rządowej Agencji płatniczej UE a następnie kierował komórkami ds. polityk bezpieczeństwa i audytu. Ukończył 4 kierunki studiów podyplomowych, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, autor publikacji z tematyki ochrony danych osobowych. Przeprowadził audyty oraz wdrażał projekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w różnych sektorach biznesu oraz w projektach certyfikacji i akredytacji. (ISO 27001, AEO). Posiada dodatkowe kwalifikacje w kontroli wewnętrznej, nadzorze właścicielskim (rady nadzorcze) oraz gospodarce nieruchomościami. (posiada licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości). Szczególnie specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w sektorze medycznym, branży transportowej, grupach kapitałowych, rynku nieruchomości, administracji publicznej, NGO, branży HR i rekrutacji. Dyrektor w firmie Rolewicz Data Protection.

Program
Jak skutecznie wykazać stosowanie przepisów europejskiego ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.”

1. Wprowadzenie

1. Wprowadzenie teoretyczne i terminologia ochrony danych osobowych wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (w materiałach szkoleniowych).
2. Jak realizować prawa osób i zasady ochrony danych.
a. legalność pozyskiwania danych osobowych,
b. zgoda na przetwarzanie danych,
c. obowiązek informacyjny i korekcyjny (prawo dostępu, sprostowania),
d. adekwatność, poprawność i związanie z celem (prawo do ograniczonego przetwarzani, prawo do sprzeciwu),
e. udostępnianie danych osobowych,
f. transfer danych do państw z poza UE.
3. Jak administrator powinien wykazać zabezpieczenie danych (art. 24 i 32 RODO):
a. struktura organizacyjna, osoby zaangażowane w zarządzanie bezpieczeństwem informacji, system ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych (funkcja i zadania),
b. zarządzanie zasobami ludzkimi w bezpieczeństwie informacji, kontrola dostępu i rejestry użytkowników (dostęp do danych i ich przesyłu, nośników i sprzętu), szkolenia kadry,
c. polityka bezpieczeństwa informacji - nowa struktura i metodologia dokumentacji, załączniki, formularze, ewidencje, dokumenty powiązane,
d. opis zabezpieczeń fizycznych, pseudonimizacja,
e. opis zabezpieczeń teleinformatycznych,
f. „dobre praktyki”, kodeksy branżowe, certyfikacje,
4. Jak opracować i aktualizować rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania (ewidencja i monitorowanie operacji, szczególne kategorie danych, klasyfikacja aktywów, współadministrowanie).
5. Jak sporządzać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (pod powierzanie, lista kontrolna – weryfikacja podmiotu przetwarzającego).
6. Jak zarządzać incydentami, szacowaniem ryzyka i ciągłością działania:
a. ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment, DPIA),
b. plany postępowania z ryzykiem,
c. rejestr naruszeń i zarządzanie incydentami,
d. kopie bezpieczeństwa i plany odzyskiwania danych po awarii.
7. Audyty, przeglądy i kontrole zgodności (warsztat audytora).

Miejsce

Mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na pierwsze w tym nowy 2019 roku szkolenie.

Termin: 08 lutego 2019 roku (piątek) godz: 9:00 - 14:00, Hotel Haffner w Sopocie, ul. Haffnera 59.

Czas trwania: 9:00 - 14:00

Każdy uczestnik otrzymuje:
• pakiet materiałów szkoleniowych (skrypt, teczka, długopis).
• Certyfikat ukończenia warsztatów

Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (serwis uzupełniany, kruche ciasteczka z hotelowej cukierni, tartaletki z owocami, woda, kawa, wybór herbat smakowych)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Szkolenia blisko Ciebie"

Pragniemy aby nasi klienci mogli w łatwy i dogodny sposób dotrzeć do naszych miejsc szkoleniowych. Rolewicz Data Protection prowadzi szkolenia w trójmieście tj: Gdańsk – Hotel Scandic, Gdynia – Hotel Kuracyjny, Sopot – Hotel Haffner. 

 

Zalety

Zalety szkoleń otwartych:

 • Pełne zaangażowanie trenera,
 • certyfikat ukończenia warsztatów,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • szczegółowe przedstawienie zagadnień,
 • niewygórowana cena,
 • nowoczesna sala konferencyjna,
 • możliwość kontaktu z trenerem.
Cena

Mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na pierwsze w tym nowy 2019 roku szkolenie.

Termin: 08 lutego 2019 roku (piątek) godz: 9:00 - 14:00, Hotel Haffner w Sopocie, ul. Haffnera 59.

Czas trwania: 9:00 - 14:00 
Koszt szkolenia dla jednej osoby: 450.00 zł brutto (w tym 23% VAT)

Promocja
: w przypadku zapisu do 21.01.2019 r. - koszt szkolenia dla jednej osoby to 400.00 zł brutto (w tym 23% VAT)

Każdy uczestnik otrzymuje:
• pakiet materiałów szkoleniowych (skrypt, teczka, długopis).
• Certyfikat ukończenia warsztatów

Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkolenia (serwis uzupełniany, kruche ciasteczka z hotelowej cukierni, tartaletki z owocami, woda, kawa, wybór herbat smakowych)

Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem szkoleń przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich szkoleń organizowanych przez Organizatora.
 2. Organizatorem szkoleń pod marką Rolewicz Data Protection jest Marek Rolewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Rolewicz Data Protection” Marek Rolewicz, 81-540 Gdynia, Al. Zwycięstwa 250 lok. III B1, adres do korespondencji: Marek Rolewicz, ul. Inżynierska 88/9, 81-529 Gdynia, NIP: 876-000-62-02, REGON: 870520846.
 3. Lista dostępnych szkoleń i proponowane terminy szkoleń publikowane są na stronie internetowej Organizatora: https://rolewicz.com.pl.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału przez uczestnika poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie Organizatora https://rolewicz.com.pl/szkolenia-otwarte/, podpisanie i przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: szkolenia@rolewicz.com.pl. Powyższe stanowi zawarcie wiążącej umowy i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty kosztów szkolenia oraz uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Uczestnik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu, informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. Organizator może wystawić fakturę pro forma, obligującą uczestnika do zapłaty kosztów szkolenia. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty całości ceny szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia, która obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek, certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 6. Wpłaty za szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora
  – Rolewicz Data Protection Marek Rolewicz w Banku PKO BP SA o numerze:
  92 1020 1853 0000 9102 0301 9999 podając w tytule imię i nazwisko uczestnika/uczestników kursu oraz nazwę szkolenia, nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 7. Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto, do których dolicza się podatek vat w obowiązującej stawce (aktualnie 23%). W przypadku firm zwolnionych z podatku vat niezbędne jest wypełnienie oświadczenia w tym zakresie. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia ceny promocyjnej na poszczególne szkolenia.
 8. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura vat i wysłana uczestnikowi na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 9. Mają Państwo możliwość dokonania bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia ponoszą Państwo 30% kosztów uczestnictwa w szkoleniu (a w przypadku ceny promocyjnej - 40 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu). Rezygnację należy przesłać do Organizatora w formie elektronicznej na adres: szkolenia@rolewicz.com.pl.
 11. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia informacji do organizatora.
 12. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. W tym wypadku uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie faktury vat.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia, w szczególności w sytuacji braku minimalnej liczby 5 uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora. Uczestnicy szkolenia niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową.
 14. W przypadku odwołania szkolenia opłaty wniesione za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe uczestników w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny alternatywny termin szkolenia, dogodny dla wszystkich uczestników. Istnieje również możliwość skorzystania przez uczestnika ze szkolenia w ramach indywidualnych konsultacji szkoleniowych w grupie od 2-4 uczestników w siedzibie Organizatora w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 250 lok. III B1 w wymiarze 3 godzin szkoleniowych, w terminie i na warunkach uzgodnionych indywidualnie z W zakresie powyższych konsultacji szkoleniowyh postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą odpowiednio.
 15. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest niedozwolone.