Operator telefonii komórkowej nie ma prawa żądać kserokopii dowodu. Wyrok NSA

By in ,
Operator telefonii komórkowej nie ma prawa żądać kserokopii dowodu. Wyrok NSA

Zdaniem sądu, dowód nie jest dokumentem służącym do potwierdzania możliwości zawarcia umowy, a jedynie do identyfikacji klienta. Dlatego uznał, że jeden z operatorów telefonii komórkowej bezprawnie żądał od klientów kopii dowodu.

Chodzi o umowy zawierane telefonicznie lub przez internet. Warunkiem zawarcia umowy z jedną ze spółek, było przekazanie jej kserokopii dokumentu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych. Taka zgoda była opcjonalna tylko wtedy, kiedy klient zawierał umowę w salonie.

Jak tłumaczyła firma przed sądem spółka, takie działanie było konieczne, żeby zabezpieczyć się przed nadużyciami ze strony nieuczciwych klientów.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który nakazał spółce zapewnienie wszystkim klientom swobody w kwestii wyrażania zgody na przetwarzanie danych. Podobnego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Jak czytamy w wyroku, prawo telekomunikacyjne nie zezwala na przetwarzanie danych, takich jak kolor oczu, wzrost czy adres zameldowania, widocznych w dowodzie. Takie dane można przetwarzać jedynie za dobrowolną zgodą.

Spółka odwołała się od wyroku sądu. Jak czytamy w skardze kasacyjnej, kanały telefoniczne i internetowe są szczególnie narażone na nadużycia finansowe ze strony klientów. Ponadto, jak argumentuje spółka, w przypadku sprzedaży zdalnej pobranie kserokopii dowodu jest jedynym sposobem na weryfikację klienta.

Naczelny Sąd Administracyjny skargę jednak oddalił, tłumacząc że spółka miała możliwość zawierania umów w punktach stacjonarnych, jeśli klient nie zgodziłby się na przetwarzanie danych i kserowanie dowodu.

– Brak jest jednocześnie podstaw do różnicowania zakresu obowiązkowo wymaganych danych o kliencie w zależności od kanału sprzedaży, zaś wskazywane przez spółkę argumenty dotyczące zagrożeń właściwego zabezpieczenia wykonania umowy przez osobę zawierającą ją za pośrednictwem zdalnych kanałów sprzedaży mają charakter pozaprawny i nie mogą mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, gdy przyjęta praktyka jest niezgodna z prawem – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Źródło:/money.pl/

fot. Bartosz Krupa/EAST NEWS