Services

What We Do?

Learn more about services we offer and choose the appropriate one to resolve your issue.

Our Projects

We are proud to show you our projects that were made with all our skills and professionalism.

What People Think

About Us

Niniejszym potwierdzam, że przedsiębiorstwo działające pod firmą Rolewicz Data Protection przeprowadziło w PCC Intermodal S.A. audyt wdrożenia: polityki bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, klauzul informacyjnych, wzorów umów powierzenia przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania. Zlecone prace wykonane zostały terminowo i z należytą starannością, jakiej oczekiwaliśmy od podmiotu profesjonalnie zajmującego się powyższymi zagadnieniami. Ponadto,…

PCC INTERMODAL Kierownik Biura Zarządu Michał Przybyłowski

W imieniu firmy Genloxa Sp. z o.o. chciałbym rekomendować usługi firmy Rolewicz Data Protection (RDP). Na podstawie dotychczasowej współpracy mogę stwierdzić, że RDP jest firmą rzetelną i godną zaufania. Usługi świadczone przez RDP w zakresie ochrony danych osobowych charakteryzują się najwyższą jakością oraz wykonywane są z należytą starannością i profesjonalizmem. W ramach współpracy RDP wykonało…

Genloxa-medycyna spersonalizowana Wiceprezes Zarządu Paweł Schweiger

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami. TBS jest administratorem danych osobowych m.in. najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, partycypantów TBS oraz spadkobierców, dlatego dużą wagę przykłada do ochrony danych osobowych swoich interesantów. Przed wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej…

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Czynszówka” Sp. z o.o. Prezes Zarządu mgr Roman Witowski

Potwierdzamy, iż firma ROLEWICZ DATA PROTECTION Marek Rolewicz zrealizowała w okresie od sierpnia do września 2010 r. dla firmy Zalaris HR Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.…

Zalaris HR Katarzyna Kwiatkowska
Our experts will solve them in no time.

Have Any Household Problems?