Referencje

Niniejszym potwierdzam, że przedsiębiorstwo działające pod firmą Rolewicz Data Protection przeprowadziło w PCC Intermodal S.A. audyt wdrożenia: polityki bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, klauzul informacyjnych, wzorów umów powierzenia przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania. Zlecone prace wykonane zostały terminowo i z należytą starannością, jakiej oczekiwaliśmy od podmiotu profesjonalnie zajmującego się powyższymi zagadnieniami. Ponadto,…

PCC INTERMODAL Kierownik Biura Zarządu Michał Przybyłowski

W imieniu firmy Genloxa Sp. z o.o. chciałbym rekomendować usługi firmy Rolewicz Data Protection (RDP). Na podstawie dotychczasowej współpracy mogę stwierdzić, że RDP jest firmą rzetelną i godną zaufania. Usługi świadczone przez RDP w zakresie ochrony danych osobowych charakteryzują się najwyższą jakością oraz wykonywane są z należytą starannością i profesjonalizmem. W ramach współpracy RDP wykonało…

Genloxa-medycyna spersonalizowana Wiceprezes Zarządu Paweł Schweiger

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami. TBS jest administratorem danych osobowych m.in. najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, partycypantów TBS oraz spadkobierców, dlatego dużą wagę przykłada do ochrony danych osobowych swoich interesantów. Przed wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej…

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. Prezes Zarządu mgr Roman Witowski

Prawdziwi Klienci - prawdziwe recenzje.

Niniejszym potwierdzam, że przedsiębiorstwo działające pod firmą Rolewicz Data Protection przeprowadziło w PCC Intermodal S.A. audyt wdrożenia: polityki bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, klauzul informacyjnych, wzorów umów powierzenia przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania. Zlecone prace wykonane zostały terminowo i z należytą starannością, jakiej oczekiwaliśmy od podmiotu profesjonalnie zajmującego się powyższymi zagadnieniami. Ponadto,…

PCC INTERMODAL Kierownik Biura Zarządu Michał Przybyłowski

W imieniu firmy Genloxa Sp. z o.o. chciałbym rekomendować usługi firmy Rolewicz Data Protection (RDP). Na podstawie dotychczasowej współpracy mogę stwierdzić, że RDP jest firmą rzetelną i godną zaufania. Usługi świadczone przez RDP w zakresie ochrony danych osobowych charakteryzują się najwyższą jakością oraz wykonywane są z należytą starannością i profesjonalizmem. W ramach współpracy RDP wykonało…

Genloxa-medycyna spersonalizowana Wiceprezes Zarządu Paweł Schweiger

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami. TBS jest administratorem danych osobowych m.in. najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, partycypantów TBS oraz spadkobierców, dlatego dużą wagę przykłada do ochrony danych osobowych swoich interesantów. Przed wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej…

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. Prezes Zarządu mgr Roman Witowski
PCC INTERMODAL Kierownik Biura Zarządu Michał Przybyłowski

Niniejszym potwierdzam, że przedsiębiorstwo działające pod firmą Rolewicz Data Protection przeprowadziło w PCC Intermodal S.A.…

Genloxa-medycyna spersonalizowana Wiceprezes Zarządu Paweł Schweiger

W imieniu firmy Genloxa Sp. z o.o. chciałbym rekomendować usługi firmy Rolewicz Data Protection (RDP).…

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. Prezes Zarządu mgr Roman Witowski

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego…

What People Think About Us

Niniejszym potwierdzam, że przedsiębiorstwo działające pod firmą Rolewicz Data Protection przeprowadziło w PCC Intermodal S.A. audyt wdrożenia: polityki bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, klauzul informacyjnych, wzorów umów powierzenia przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania. Zlecone prace wykonane zostały terminowo i z należytą starannością, jakiej oczekiwaliśmy od podmiotu profesjonalnie zajmującego się powyższymi zagadnieniami. Ponadto,…

PCC INTERMODAL Kierownik Biura Zarządu Michał Przybyłowski

W imieniu firmy Genloxa Sp. z o.o. chciałbym rekomendować usługi firmy Rolewicz Data Protection (RDP). Na podstawie dotychczasowej współpracy mogę stwierdzić, że RDP jest firmą rzetelną i godną zaufania. Usługi świadczone przez RDP w zakresie ochrony danych osobowych charakteryzują się najwyższą jakością oraz wykonywane są z należytą starannością i profesjonalizmem. W ramach współpracy RDP wykonało…

Genloxa-medycyna spersonalizowana Wiceprezes Zarządu Paweł Schweiger

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami. TBS jest administratorem danych osobowych m.in. najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, partycypantów TBS oraz spadkobierców, dlatego dużą wagę przykłada do ochrony danych osobowych swoich interesantów. Przed wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej…

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. Prezes Zarządu mgr Roman Witowski