Pan Marek Rolewicz wykazał się profesjonalnie przygotowanym programem szkolenia oraz dużym zaangażowaniem w jego realizację. Poza rozległą wiedzą merytoryczną, Pan Rolewicz jako trener posiada wysokie umiejętności interpersonalne, co niewątpliwie przyczynia się do znacznego zwiększenia efektywności prowadzonych szkoleń.

Akademia Kształcenia Zawodowego w Gdańsku Prezes zarządu Krzysztof Szomburg Akademia Kształcenia Zawodowego