Jako ekspert, audytor i szkoleniowiec, pan Marek Rolewicz od stycznia 2015 r. do grudnia 2017 wdrażał w naszej firmie system ochrony danych osobowych i Politykę bezpieczeństwa informacji, a także procedury dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy lekarskiej i ochrony dokumentacji medycznej oraz przygotowywał spółkę do stosowanie ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych UE (RODO)

Z uwagi na złożoność i zamienność przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, jak również dynamiczny rozwój spółki oraz stosowanie normy ISO 9001, zdecydowaliśmy się powierzyć Panu Markowi Rolewiczowi funkcję koordynatora ds. ochrony danych osobowych. Pan Marek Rolewicz wydał rekomendacje po-audytowe w zakresie wdrożenia RODO oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. W dniu 19 lipca 2017 r. w siedzibie spółki w Gdańsku, Pan Marek Rolewicz przeprowadził szkolenie dla zarządu i kadry Centrum Badań Klinicznych PI-House, dotyczące stosowania RODO oraz Polityki bezpieczeństwa informacji.

Centrum Badań Klinicznych Prezes Zarządu Hanna Badzio-Jagiełło PI-HOUSE