Pan Marek posiada obszerną wiedzę z dziedziny prawa ochrony danych osobowych, praw na dobrach niematerialnych, tajemnic zawodowych i branżowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak również bogate doświadczenie zawodowe i trenerskie. Same zajęcia prowadzone przez Pana Marka Rolewicza ocenione zostały bardzo wysoko zarówno pod względem merytorycznym, jak i w kwestiach umiejętności przekazywania wiedzy.

Ewa Trafalska Dyrektor Firma ADEPT S.C.