Firma Rolewicz Data Protection Marek Rolewicz w okresie od maja 2019r. do sierpnia 2019r. współpracowała z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Łódź realizując proces wsparcia w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i wykonując obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji. Podkreślamy z satysfakcją, że firma RDP zaangażowała się na wysokim poziomie merytorycznym w zarządzanie ryzykiem i naruszeniami ochrony danych oraz w audyty i szkolenia oparte w szczególności na doświadczeniu. Ponadto współpraca z RDP była oparta na dobrej komunikacji i szybkim wsparciu pracowników uczestniczących w procesach ochrony danych osobowych. Firma RDP skupiała się również na działaniach compliance dotyczących zgodności dokumentacji MPO z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz na opracowywaniu procedur związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. Dyrektor ds. Organizacyjno - Prawnych Rafał Krogulecki