Niniejszym potwierdzam, że przedsiębiorstwo działające pod firmą Rolewicz Data Protection przeprowadziło w PCC Intermodal S.A. audyt wdrożenia: polityki bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, klauzul informacyjnych, wzorów umów powierzenia przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania. Zlecone prace wykonane zostały terminowo i z należytą starannością, jakiej oczekiwaliśmy od podmiotu profesjonalnie zajmującego się powyższymi zagadnieniami. Ponadto, w ramach wykonanych prac otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek z zakresu sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych. W naszej opinii Rolewicz Data Protection Marek Rolewicz to podmiot rzetelny, godny zaufania i polecenia innym.

PCC INTERMODAL Kierownik Biura Zarządu Michał Przybyłowski