Prowadzący wykazał się duża wiedzą merytoryczną, przeprowadził szkolenie profesjonalnie i z duża starannością. Materiał szkoleniowy uwzględniał nowatorskie i praktyczne podejście do zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych. Program szkolenia przygotowano w dostosowaniu do zgłoszonych przez Starostwo Powiatowe potrzeb, uwzględniając zróżnicowane potrzeby poszczególnych grup pracowników.

Starostwo Powiatowe w Gdańsku Stefan Skonieczny Starosta