Niniejszym zaświadczam, iż Pan Marek Rolewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROLEWICZ DATA PROTECTION w Gdyni współpracował z firmą STULSZ Magdalena Rybczyńska w Grudziądzu wykonując usługi związane z przygotowaniem i wdrożeniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Raady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE. Podsumowując dotychczasową współpracę mogę jednoznacznie stwierdzić, iż Pana Marka Rolewicza cechuje kreatywne zaangażowanie w wykonywanie powierzonych mu zadań oraz doskonałe przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm. Kierując się powyższym rekomenduję Pana Marka Rolewicza i prowadzoną przez niego firmę ROLEWICZ DATA PROTECION jako solidnego, godnego zaufania i polecenia współpracownika w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w dziedzinie ochrony danych osobowych.

STULSZ Magdalena Rybczyńska, Szymon Rybczyński