Centrum Badań Klinicznych „Pi-House”

Temat: Wprowadzenie do stosowania GDPR (Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych).

Miejscowość: Gdańsk