usługi

Kierujemy się Jakością  i Profesjonalizmem 
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/ IEC 27001
 • Ochrona danych osobowych zgodna z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych
  i ustawą wdrażającą RODO
 • Systemy Teleinformatyczne i Rejestry Publiczne zgodne z Rozporządzeniem
  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Ustawą o krajowym systemie Cyberbezpieczeństwa
 • Dane osobowe pracownicze i procesy rekrutacji zgodne z RODO i przepisami prawa pracy
 • Bezpieczeństwo informacji w relacji z dostawcami, kontrahentami i podmiotami przetwarzającymi (procesorami)
 • Bezpieczeństwo informacji i tajemnice przedsiębiorstwa, zawodowe i branżowe
  np. sektor ochrony zdrowia (EDM),  certyfikat AEO Ministerstwa Finansów (spedycja i logistyka)
 • Bezpieczeństwo systemów IT i testy penetracyjne.
 • Analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz zapewnienie ciągłości działania.
 • Ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment)
 • Zarzadzanie incydentami i ocena wagi naruszenia ochrony danych osobowych wg. metodologii ENISA

Nasza oferta