usługi

REalizujemy audyty i szacujemy ryzyko

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/ IEC 27001
 • Ochrona danych osobowych zgodna z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych
  i ustawą wdrażającą RODO
 • Systemy Teleinformatyczne i Rejestry Publiczne zgodne z Rozporządzeniem
  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Ustawą o krajowym systemie Cyberbezpieczeństwa
 • Dane osobowe pracownicze i procesy rekrutacji zgodne z RODO i przepisami prawa pracy
 • Bezpieczeństwo informacji w relacji z dostawcami, kontrahentami i podmiotami przetwarzającymi (procesorami)
 • Bezpieczeństwo informacji i tajemnice przedsiębiorstwa, zawodowe i branżowe
  np. sektor ochrony zdrowia (EDM),  certyfikat AEO Ministerstwa Finansów (spedycja i logistyka)
 • Bezpieczeństwo systemów IT i testy penetracyjne.
 • Analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz zapewnienie ciągłości działania.
 • Ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment)
 • Zarzadzanie incydentami i ocena wagi naruszenia ochrony danych osobowych wg. metodologii ENISA

Opracowujemy i aktualizujemy Dokumentację

 • Polityka bezpieczeństwa informacji
 • Dokumenty powiązane z PBI i załączniki (wzory ewidencji, klauzule, zgody, umowy powierzenia, oświadczenia, ankiety dostawców)
 • Rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii czynności przetwarzania,
 • Polityka ochrony danych medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Instrukcja Zarzadzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych oraz powiązane procedury (rozwoju aplikacji, pracy zdalnej i urządzeń mobilnych, nośników danych, zarządzania uprawnieniami, kopiami bezpieczeństwa i Disaster recovery)
 • Polityka tajemnicy przedsiębiorstwa

PełniMY funkcjĘ Inspektora Ochrony Danych

 

Posiadamy doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w 7 podmiotach tj.  w spółkach miejskich, transporcie publicznym, zarządzaniu nieruchomościami, w jednostkach administracji samorządowej i służbie zdrowia oraz w grupie kapitałowej rynku finansowego (portfele wierzytelności).

W ramach stałej obsługi i świadczenia usług audytowo-doradczych a także realizacji obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji posiadamy doświadczenie w 8 podmiotach w szczególności w branży badań klinicznych, administracji rządowej, transporcie i spedycji, grupie spółek handlowych i przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.

organizujemy Szkolenia

Organizujemy szkolenia zamknięte i otwarte oraz szkolenia on-line, opracowujemy materiały szkoleniowe e-learning. Szkolimy nie tylko w tematach:  ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

HOSTING SERWERÓW

Hosting serwerów NitroHost na hasło: „Rolewicz Data Protection” otrzymają Państwo rabat w wysokości 20%