Z przyjemnością potwierdzamy, iż firma ROLEWICZ DATA PROTECTION prowadzona przez Pana Marka Rolewicza zrealizowała dla spółki Kancelaria Finansowa BANCO Borkowski & Niemczyk Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni w okresie od kwietnia do czerwca 2018r. projekt wdrożenia stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz stworzyła niezbędną dokumentację, m.in. Polityki Bezpieczeństwa Informacji, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, klauzule informacyjne i wzory umów powierzenia przetwarzania danych oraz rejestry kategorii czynności przetwarzania. Ponadto Pan Marek Rolewicz przeprowadził wyczerpujący, dokładny, poparty wiedzą i doświadczeniem audyt zerowy przygotowujący Spółkę do wdrożenia przepisów RODO. Audyt objął inwentaryzacje procesów przetwarzania danych, aplikacji i systemów teleinformatycznych oraz stosowanych zabezpieczeń. Otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek i rekomendacji wskazujących nam właściwą ścieżkę prowadzenia Spółki zgodnie z przepisami RODO. ROLEWICZ DATA PROTECTION z całą pewnością jest firmą wartą polecenia z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie, poparte wiedzą i znajomością przepisów. Warto wskazać również podejście Pana Marka Rolewicza do klienta, które ukierunkowane jest na rzetelną i profesjonalną pomoc w wyjaśnieniu wszystkich problematycznych kwestii.

Kancelaria Finansowa BANCO Piotr Borkowski Kancelaria Finansowa BANCO