Wdrożenie RODO w Polsce może się opóźnić

By in ,
Wdrożenie RODO w Polsce może się opóźnić

Dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych (RODO) może się opóźnić – zapowiedział w radiu ZET Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mirosław Sanek. Teoretycznie RODO ma obowiązywać od 25 maja we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dostosowaniu polskich przepisów do RODO ma służyć przyjęty 27 marca przez rząd projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Jak jednak wyjaśnił Sanek, „wszystko na to wskazuje, że te ustawy nie będą na czas„.
Czy będzie ustawa wprowadzająca, czy będzie ustawa o ochronie danych, to w ogóle nie rzutuje na to, że rozpocznie się stosowanie bezpośrednie rozporządzenia ogólnego. Tam są wszystkie nowe zasady, uzupełnione zasady, uzupełnione uprawnienia. I tego już nikt nie zatrzyma.

Dodał, że GIODO otrzymał kilka próśb o przesunięcie terminu wejścia w życie RODO. Jak dodał, nie ma takiej możliwości. „Chociaż byśmy chcieli, jest to niemożliwe, to jest ogólne rozporządzenie, prawo wtórne UE” – podkreślił.

Zdaniem Sanka, sytuacja jest tym trudniejsza, że – jak twierdzi – od wejścia w życie ustawy uzależnione jest przekazanie GIODO środków finansowych. „Otrzymaliśmy pismo od pani minister (finansów, Teresy) Czerwińskiej, z którego wynika, że dodatkowe środki w ślad za dodatkowymi zadaniami, których jest sporo, np. odbieranie zgłoszeń o naruszeniu, itd. – samych skarg będzie znacznie więcej, bo liczymy na to, że wzrośnie świadomość ochrony danych. Otrzymaliśmy informację, że dodatkowe pieniądze uruchomione z rezerwy celowej uwarunkowane są wejściem w życie ustawy, o której mówiliśmy na początku” – powiedział Sanek.

„Jeżeli otrzymamy pieniądze w dniu wejścia w życie ustawy o ochronie danych, która towarzyszy RODO, a nie uzależnia obowiązywania RODO, to będziemy w tej sytuacji, że spadną na nas obowiązki 25 maja, ustawa wejdzie w życie później, bo wiemy, że jest opóźniona. I dopiero wtedy, kiedy ona wejdzie, według interpretacji pani minister Czerwińskiej, otrzymamy jakiekolwiek dodatkowe środki z rezerwy celowej, a więc będziemy mogli rozpoczynać rekrutację, będziemy mogli rozpoczynać przygotowania wewnętrzne urzędu, np. nową strukturę do podjęcia nowych zadań. No, chyba kilka miesięcy za późno.

Dodał, że ma nadzieje, że GIODO sobie poradzi z nadmiarowymi obowiązkami.

źródło: /Businessinsider.com.pl/