RODO: Gdzie i po co można instalować kamery

By in ,
RODO: Gdzie i po co można instalować kamery

Monitoring wizyjny nadal jest legalny. Wejście regulacji RODO (dotyczącej ochrony danych osobowych) tego nie zmienia. Stosując go trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach – tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji.

Czy to prawda, że od wejścia RODO monitoring jest nielegalny? – Nieprawda – mówi Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi Ministerstwa Cyfryzacji. – Zawsze musimy jednak pamiętać o tym, że monitoring wizyjny może być wykorzystywany w określonych celach. Jeżeli monitorujesz po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo osób, żeby zapewnić bezpieczeństwo mienia, żeby chronić tajemnice prawnie chronione, wtedy monitoring w większości przypadków będzie dozwolony – dodaje.

A co powinni zrobić pracodawcy chcący korzystać z monitoringu? Przede wszystkim powinni stworzyć i stosować odpowiednią procedurę przewidzianą w regulaminie pracy. To o czym wszyscy powinni pamiętać, to miejsca, w których monitoringu być nie powinno. A są to m.in. toalety, szatnie, czy przebieralnie. – To miejsca, które ze względu na ochronę naszej intymności rzeczywiście powinny być traktowane szczególnie – mówi Maciej Kawecki.

Duże zainteresowanie budzi m.in. monitoring w szkołach. Co z nim? Nie zniknie. Uczniowie muszą być jednak poinformowani o tym, że są monitorowani. Nowe prawo oświatowe reguluje ponadto czas, przez który nagrania mogą być gromadzone. To 3 miesiące. Dyrektor szkoły wprowadzając monitoring powinien to uzgodnić z m.in. Radą Rodziców – tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji.

We wtorek Gazeta Prawna pisała o problemach ze szkolnym monitoringiem, po wejściu w życie RODO.

Wskutek dostosowania polskich przepisów, w ustawie Prawo oświatowe pojawił się art. 108a. Zgodnie z nim, jeśli dyrektor szkoły chce zapewnić bezpieczeństwo uczniów, pracowników czy mienia, może wprowadzić monitoring placówki. Jednak wcześniej musi sprawę uzgodnić z organem prowadzącym szkołę (np. władzami gminy), przeprowadzić konsultacje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Tymczasem nowe zasady weszły w życie bez żadnego okresu przejściowego.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zaczęło obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej – w tym w Polsce – w ostatni piątek 25 maja. Nowe przepisy obejmują swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.

Źródło:/Interia.pl/